Skip to main content
Banner Reijenga Osteopathie | Osteopaat in Almere en Lelystad"

Werkwijze / Reijenga Osteopathie in Almere en Lelystad

Het maken van een afspraak bij de osteopaat:

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijsbrief nodig van uw (huis)arts. Indien u wilt kunt u uw (huis)arts op de hoogte stellen van uw bezoek aan Reijenga Osteopathie.
Als u een afspraak wilt maken, neemt u dan met mij contact op.

Intakeformulier osteopathie:

Voorafgaand aan het eerste consult wordt u een intakeformulier toegestuurd. Met de informatie die u hierin vermeldt, is door mij een goed beeld te vormen van uw klacht, al dan niet in relatie met eerdere lichamelijke problemen en ongemakken.

Eerste consult osteopathie:

Tijdens het eerste consult wordt eerst uw hulpvraag besproken mede aan de hand van het intakeformulier. Vervolgens vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats, dat volledig manueel zal worden uitgevoerd. Zoals vermeld bij osteopathie wordt in principe het hele lichaam onderzocht. Hiervoor is het praktisch indien de cliënt/patiënt is ontkleed tot op het ondergoed. Indien dit een bezwaar is, is dat altijd bespreekbaar en zal een oplossing worden gevonden. Zorgt u alstublieft voor goed zittend ondergoed (slip en BH voor de dames).

Op basis van de onderzoeksresultaten en de ziektegeschiedenis wordt een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling plaatsvindt. Indien nodig worden adviezen gegeven betreffende (werk)houding, voeding, leefwijze, etc.

Vervolgconsult osteopathie:

Na 2-8 weken kan er een vervolgbehandeling plaatsvinden. De tijd tussen de behandelingen zal per keer individueel worden bepaald.

Tijdens een vervolgconsult wordt het verloop van uw hulpvraag besproken samen met eventuele andere reacties op de voorgaande behandeling. Hierna volgt weer het osteopathische onderzoek en de behandeling.

Na maximaal 4 consulten dient er een duidelijk resultaat te zijn behaald, waarna in overleg de behandeling kan worden voortgezet of beëindigd. Wellicht zijn er minder behandelingen nodig.

Overleg, samenwerking en doorverwijzing door de osteopaat:

Indien de osteopaat een ziekte of pathologie vermoedt, zal hij u dat melden. De huisarts is dan de aangewezen persoon om te bezoeken. Indien nodig en door u gewenst, zal de osteopaat overleggen met huisarts of specialist en of andere behandelaars. De osteopaat kan u ook adviseren om (ook) een andere zorgverlener te benaderen indien dat uw herstel ten goede komt.

Na de osteopathische behandeling:

De reacties op een behandeling kunnen verschillend zijn. In het begin kunnen klachten of symptomen verergeren of reeds verminderen. Ook kan er een tijdelijke vermoeidheid, tijdelijke hoofdpijn of een emotionele reactie optreden.
Mijn advies is om in ieder geval de dag van de osteopathische behandeling tijd in te ruimen voor rust, zodat uw lichaam de energie heeft om te gaan herstellen.

Telefonische bereikbaarheid van de osteopaat:

Tussen de behandelingen door kunt u telefonisch contact met mij opnemen om eventuele vragen omtrent de behandeling te bespreken.

Wijbe Reijenga

Osteopaat D.O. - (M).R.O. - Almere / Lelystad